GÜNLÜK DERS – VİRD

Cehrî zikir kadirî tarikatı Hz. Ali (kv) ile başlamıştır. Kadiriye Tarikatı’nda zikir aşikare icrâ edilir. Kadiriye yolunun esası tevhidi “lâilaheillallâh” ve lafza-i celâli “Allah” çokça anmaktır. Muhammediye yolunda “Allah” ismi ve “lailaheillallâh” zikri çok çekilir. Nitekim yer ve gök ancak tevhid ile ayakta durmaktadır. Tevhide ve Allah-u zü’l-Celâl’in ismine devam … devam oku

Günlük Evrad

Günlük dersin akabinde Seyyid Abdülkadir Geylânî’ye ait olan şu dua okunur; Allah’ım, salât ve selamların en üstününü, bereketlerin en bolunu, tazim ve ihtiramların en yücesini beşeriyetin en şereflisi, ve iman hakikatlerinin kaynağı olan efendimiz Muhammed (s.a.v)’in ve âl-u ashabının üzerine daim ve ebedî kıl. Peygamberimiz (s.a.v) efendimiz, ihsan tecellîlerinin mekânı, … devam oku

Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hz. hayatı

Hazreti Pîr Seyyid Sultan Abdülkadir Geylani Kaddesallahü Sırrahül Azîz ve Hakîm, velayet burcunun batmayan güneşi, bütün velilerin piri, intisab edenlerin mutluluğa erdiği hidayet sancağı, ebedi saadetleri kendinde toplayan, maddi ve manevi tertemiz bir yolun mensubu ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyundan gelen torunudur. Tüm tarikatlar, hikmet ve ilim yolları, kaynağı Hz. … devam oku

Kadiri Tarikatı Muhammediye Kolu

Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizden sonra Hz. Ali (k.v.) ile devam eden Mevlevi Tarikatının Mürşidi Hz. Mevlana’nın, Rufevi tarikatının piri Ahmet Rufai (ks) hazretlerinin, Nakşi Tarikatının Piri Şahı Nahşibend (ks) hazretlerinin, mürşidimiz Gavsul Azam Abdulkadir Geylani (ks)’den Kadiri adını alan tarikatın koludur. Muhammediyekolu, Ebheriye, Halidi (Nakşi Tarikatından gelen kol) Mevlevi, olmak üzere … devam oku

Tasavvuf nedir?

Bir kutlu yolculuğun adıdır tasavvuf. İnsanın kendi dünyasını keşfe çıktığı, Yunus’un deyişiyle “kendini bilmek “ilminin adıdır tasavvuf. Hilkatin safiyetine sığınıp rahmet ummanına bir katre olup düşebilmenin çabasıdır. Yaradan insanı en güzel surette yaratmıştır ve hükmettiği dinle bu güzel suretin öyle pırıl pırıl kalabilmesinin imkanlarını vazetmiştir. Bir özgürlük mücadelesinin adıdır tasavvuf … devam oku