Kadiri Tarikatı’nın Muhammediye Kolu

muhammediyekulArşiv Belgeleri Işığında Anadolu’da Kadirilik ve Kadiri Tarikatının Muhammediye Kolu.

Kadiriliği Anadolu’ya getiren Seyyid Muhammed El-Kadiri ve nesline ait arşiv vesikalarını ve Kadiriliğin Anadolu’ya etkisini konu edinmektedir.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.