SEYYİDİMİZİN TARİKAT VE NESLİNE ÂİT SELÇUKLU VE OSMANLI ARŞİV BELGELERİNİN; CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ VE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ KAYIT NUMARALARI:

• VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞU ARŞİVİ 83. DEFTER sr. 752

• KAYSERİ ŞERİYE SİCİLİ DEFTERİ NO:144, s. 68-2

• VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ 484. DEFTER SIRA NO: 1042

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 387 NO’LU KAYSERİ

• İCMAL TAPU TAHRİR DEFTERİ S. 220

• KAYSERİ ŞERİYE SİCİLİ DEFTERİ NO:  142 S. 33-1

• KAYSERİ ŞERİYE SİCİLİ DEFTERİ NO:144 S. 65/2

• VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ 224. DEFTER SIRA NO: 2960

• VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ VAKFIYELER DEFTERİ NO: 730 S. 52

• VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARȘİVİ VAKFIYELER DEFTERİ NO: 734 S. 165

• KUYUD-U KAYYİME ARŞİVİ 565 NO’LU KONYA EVKAF DEFTERİ vr. 201b

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ BAB-I ASAFI DEFTER HANE-İ AMİRE KALEMİ DEFTER KISMI 640 NO’LU KAYSERİ

• MUFASSAL TAPU TAHRİR DEFTERİ s. 21

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 387 NO’LU KAYSERİ

• İCMAL TAPU TAHRİR DEFTERİ s. 219

• VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ DEFTER NO: 734 sr: 166

• VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ DEFTER 779 s. 99

• KAYSERİ ŞERİYE SİCİLİ NO: 42-2, s.  145 BELGE: 309-B

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ MUFASSAL 20 NO’LU

• MALİYEDEN MÜDEVVER KAYSERİ TAPU TAHRİR DEFTERİ vr. 72b-73a

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ BAB-I ASAFI DEFTER HANE-İ AMİRE KALEMİ DEFTER KISMI 640 NO’LU KAYSERİ

• MUFASSAL TAPU TAHRİR DEFTERİ s. 22

• BASBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 976 NO’LU KAYSERİ

• MUFASSAL TAPU TAHRİR DEFTERİ s. 117-118

• TAPU KADASTRO KUYUD-U KAYYİME ARŞİVİ 136 NO’LU

• KAYSERİ MUFASSAL TAPU TAHRİR DEFTERİ vr. 188a

• KAYSERİ ŞERİYE SİCİLİ DEFTERİ NO  66-1 S. 72 BELGE NO:150)

• KAYSERİ ŞERİYE SİCİLİ DEFTERİ NO: 65 BELGE NO: 154)

• KAYSERİ ŞERİYE SİCİLİ DEFTERİ NO:  66-1 S. 67 BELGE: 144

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ MUFASSAL 20 NO’LU

• MALİYEDEN MUDEVVER KAYSERİ TAPU TAHRİR DEFTERİ V. 93B VE 33 NO’LU KAYSERİ TAPU TAHRİR DEFTERİ s. 170

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 387 NO’LU KAYSERİ

• İCMAL TAPU-TAHRİR DEFTERİ s. 212

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ BAB-I ASAFI DEFTER HANE-İ AMİRE KALEMİ DEFTER KISMI 640 NO’LU KAYSERİ

• MUFASSAL TAPU TAHRİR DEFTERİ S. 27

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 976 NO’LU KAYSERİ

• MUFASSAL TAPU TAHRİR DEFTERİ s. 122

• VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ 226 NO’LU

• ŞAHSİYET DEFTERİ sr: 610-611-612

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ BAB-I ASAFI DEFTER HANE-I AMİRE KALEMİ DEFTER KISMI 640 NO’LU KAYSERİ

• MUFASSAL TAPU TAHRİR DEFTERİ s. 21

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 387 NO’LU KAYSERİ

• İCMAL TAPU TAHRİR DEFTERİ s. 212

• BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 976 NO’LU KAYSERİ

• MUFASSAL TAPU TAHRİR DEFTERİ s. 116-117

• KUYUD-U KAYYİME ARŞİVİ 136 NO’LU KAYSERİ MUFASSAL

• TAPU TAHRİR DEFTERİ vr. 187a

• VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ 450 NO’LU DEFTER sr: 432

Kommentare sind geschlossen.