Tasavvuf & Tarikat

Vahyin aydınlığında dirilmiş ruhlarımızı modern hayatın çekim gücü karşısında fıtratımıza sadık kılmak ve nefsi metaların yığın yığın olup bizi çepeçevre kuşattığı günümüzde imanımızı parıl parıl tutmak şüphesiz hayatımızın temel gailesidir. Kur’ânî cevherin ipil ipil aydınlığından şualanıp sırât-ı müstakîme dökülen ırmaklar olan tarîkatlar, ne varlığımızı sırtımıza vurup hayattan el etek çekip dağlara sığınmayı tavsiye eder ne de modern hayat içinde insanî özünü yitirmiş varlıklara dönüşmemize razı olur. Tarîkatlar, hayatı insanca yaşamaya ve çağımızın getirdiği açmazlar karşısında Kur’ânî olana kulak vermeye çağıran ve insanı bu istikamete sevk eden birer aksiyon ibresi olarak hayatımızda yeralmalıdırlar. Ufku sonsuzluğa açık olan insanoğluna, modern hayatın dehlizlerinde yitip yozlaşmaları karşısında, dirim yağmurlarının sevdalıları olarak bu yolun imamları çağlar ötesinden aldıkları Tasavvuf meşalesini günümüze taşıyarak ölü ruhlarımıza mana damlaları dökmeye devam etmektedirler.

Kommentare sind geschlossen.