Tasavvuf Tarikatlar ve Silsileleri 1-2-3-4

486168_386824061391974_195924174_nBu eser, yüzyıllar boyunca İslam toplumlarında büyük etkiler uyandıran ve İslamiyet’in deruni boyutunu teşkil eden tasavvuf düşüncesini ve bu düşüncenin somut bir izdüşümü olan tarikat kavramını ele almaktadır. Tarih boyunca teşekkül eden tüm tarikatlar incelenmekte, bunların kurucuları ve silsileleri verilmektedir. Konusu, inceleme metodu ve kapsamı bakımından farklılık arzeden bu eser, sahasında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.