Uluslararası Kadirilik Vakfı

Uluslararası Kadirilik Vakfı Pir Seyyidina Gavsülazam Geylani Hazretlerinin manevi miras rehberliğinde ve Şeyh Seyyid Osman Mürteza Efendi’nin öncülüğünde dünya Müslümanlarının kardeşliğini, birliğini ve dirliğini tesis etmek üzere kurulmuştur. Bu amaçla Avrupa’da, Balkanlarda, Asya’da ve Afrika’da faaliyetlerde bulunmaktadır.

amblem

Bu gaye ile, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Bosna, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’da dergahlarımız ve temsilcilikleri Müslüman toplumların hizmetindedir.

Osmanlı coğrafyasında ecdadımızın ve Allah dostlarının izinden giderek, Balkan ülkelerinde viran olmuş dergahları ihya ve inşa çalışmalarında bulunmakta, buradaki sohbet, zikir ve vaaz meclisleri ile kardeşlerimizle gönül bağlarımızı güçlendirmektedir. Her yıl düzenlenen kurban organizasyonları, maddi ve manevi çalışmaları ile buradaki Müslümanlara destek vermektedir.

Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkelerinde dergahları ve temsilcileri aracılıyla, Pirimiz Seyyidina Abdulkadir Geylani Hazretlerinin feyiz ve bereketiyle, buralarda zikir ve sohbet meclisleri ile irşad vazifelerinde bulunmaktadır.

Comments are closed.