Yolumuz Gavsulazam Seyyid Abdulkadir Geylani Hz. (k.s.a.)’in Manevi Mübarek Yoludur

Kurumumuz; Avrupa’da yaşayan Müslümanlara, sünnetullahın ışığında, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in rehberliğinde, Geylânî (k.s.a.) hazretlerinin manevi disiplin ilkeleri doğrultusunda dinimizi en güzel şekilde yaşamaya hizmet etmek için kurulmuş bir kültür merkezidir.
Çalışmaları bu doğrultuda olup, Müslümanlar arasında birliği ve dayanışmayı geliştirmek, sosyal, eğitsel ve kültürel çalışmalarda bulunarak kardeşlik duygularımızı güçlendirmek ve toplumlar arası uyumu sağlamak için imkanlar dahilinde faaliyetlerde bulunmaktadır. Referansımız; Kur’an ve sünnet ışıgında Geylânî (k.s.) hazretlerinin prensipleridir. Tasavvuf idrakimizin Piri Geylânî hazretleri; sevgi, saygı ve hoşgörüyü bu manevi disiplinin kaynağı olarak vazetmiş ve manevi yolunu bu düsturlar üzerine bina etmiştir. Kültür merkezimiz de; bu yola gönül vermişler olarak, Geylânî (k.s.a.) hazretlerinin manevi öğrencisi Mürşid Seyyid Muhammed (k.s.a.) Efendinin tavsiyeleri doğrultusunda, tasavvuf ışıgında huzurlu, takva ve züht ile yoğrulmuş bir dini ve sosyal hayatı yaşamak isteyenlerin buluştuğu bir merkezdir. Bu çerçevede Kâdirî öğretilerinin temel prensiplerini öğrenmek ve öğretmek için her türlü eğitimsel, sosyal ve kültürel çalısmalar yapmak için Bielefeld merkezli olarak „Uluslararası Kadirilik Vakfı´mız kurulmuştur. Bu Vakıf için Şeyh Seyyid Osman Mürteza Hocaefendi (r.a.) ve Talebeleri (r.a.e.) başta memleketimizde olmak üzere Avrupa’da, Balkanlar’da, dünyanın birçok beldesinde ehlullah hazerâtının hadîmliğini yaparak; Tarikat-ı Âlîyyenin neşvünemâsına hizmet etmekteler. Rabbim bizlere Hâbibînin (s.a.v.), O’nun ashâbının (r.a.e.) ve O’nun Ehl-i Beytinin (r.a.e.) yolundan ayırmasın. Mevlâm bizleri Ehl-i Beytin en nadide çiçeği Şeyh Seyyid Osman Mürteza Hocaefendimizin (r.a.) hizmetinden ve himmetinden ayırmasın. Rabbimizden muvaffakiyetler talep ederiz. Şüphesiz her güzellik Allah (c.c.)’a, eksiklik ve hatalar bize aittir.

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert